Reglement - Senitas.com jouw partner in Skin Health

Om een transparante en eerlijke relatie te behouden tussen leverancier en klant hebben we gewerkt aan een duidelijk Senitas reglement. Je kan hieronder het reglement terug vinden, onderverdeeld in categorieën. Mocht er volgens jou nog iets ontbreken, dan horen we het graag op info@senitas.com.

Marketing

Marketingmateriaal
 1. Senitas bv is als ondersteunend bedrijf zeer actief op sociale media om zijn merken HydraFacial™, Circadia en Perk™ bekend te maken. Door zeer regelmatig advertenties en berichten te plaatsen wil Senitas de juiste klanten aantrekken en particulieren bewust maken van de gezondheid van de huid.

 1. Alle verschenen berichten zijn vrij te gebruiken op de eigen sociale media kanalen zonder enige toestemming van Senitas bv. Wanneer je een eigen advertentie wenst op te maken, dan is het van uiterst belang om de merknaam niet te beschadigen. Senitas bv laat niet toe dat er beloftes gemaakt worden via berichten die niet waargemaakt kunnen worden en waarvoor Senitas aansprakelijk gesteld kan worden.

 1. Senitas bv kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor advertenties en berichten opgemaakt door zijn klanten zelf. Ben je als klant niet zeker of een advertentie of bericht in orde is, laat dit even door onze marketing verantwoordelijke nakijken voor de zekerheid. Senitas bv biedt allerlei marketing materiaal aan om vrij te gebruiken.

Grafische vormgeving

Wij raden aan om een partner te zoeken voor alle ontwerpen die je met je zaak wenst uit te voeren. Je kan best samen werken met iemand die al ervaring heeft in je sector en mogelijk al een klantenportefeuille van collega's kan voorleggen. Wij kunnen je een suggestie van partner opgeven indien gewenst. Deze persoon kan van ons alle nodige informatie en afbeeldingen verkrijgen op aanvraag, of je kan via je toegang op Dropbox hem/haar alles doorsturen. Heb je ontwerpen van ons gezien die je graag voor je zaak wenst te gebruiken? Dan kan het inhuren van een goed grafisch ontwerper vaak onnodig zijn. Senitas wil je daarom helpen in het aanpassen van onze huisontwerpen. Hiervoor hebben we wel enkele zaken van jou nodig:

 • Het precieze adres, website, mailadres en/of datum/uur van bv. je event
 • Jouw logo met een minimum grootte van 300dpi
 • Hoeveel stuks wens je te laten drukken?
 • Moeten wij de ontwerpen laten drukken?

Indien we enkel jouw gegevens moeten toevoegen en niets aan ons ontwerp of onze teksten moeten aanpassen, dan is dit inbegrepen in onze service. Aanpassingen aan onze ontwerpen doen we niet kosteloos. Als je een ontwerp wil dat 100% voldoet aan jouw wensen, dan zullen er kosten aangerekend worden aan een tarief van 75€/uur btwe.

Verkoop

Beauté Pacifique starter

Alvorens je kan starten als Beauté Pacifique verdeelpunt dienen er enkele stappen eerst doorlopen te worden:

 • Volgen van de Beauté Pacifique startcursus
 • Ondertekenen van de distributie overeenkomst
 • Aankopen van een startpakket van minimum 750€.
 • Bij startpakketten vanaf 1500€ ontvang je: gratis scanevent + 10% promotieartikelen. Vanaf 2500€ ontvang je: gratis scanevent + 15% promotieartikelen

Beauté Pacifique testers

Om de verkoop van Beauté Pacifique producten in jullie zaak te ondersteunen bieden wij de mogelijkheid om de producten in testverpakking aan te kopen. Deze testverpakkingen zijn dezelfde producten als de verkoopproducten enkel voorzien van een “Try-me” sticker. De aankoopprijs hiervan is 25% lager dan de aankoopprijs van de verkoopproducten.

De bedoeling hiervan is om de mogelijkheid te bieden om de producten te laten uitproberen door de eindklanten om zo het product te kunnen verkopen. Op deze manier dient er geen verkoopproduct geopend te worden dat achteraf niet meer verkoopbaar is.

Er zijn enkele restricties waar rekening mee gehouden moet worden.

 • Het is niet toegestaan om testers te verkopen aan een verlaagde prijs aan eindklanten
 • Het aantal testers is gelimiteerd tot 1 tester per 10 verkoopproducten. (10%) Je mag dus kiezen welke tester je aankoopt wanneer je 10 producten aangekocht hebt.
 • Op het einde van elk jaar wordt een analyse gemaakt van alle testers. Wanneer blijkt dat er meer testers besteld zijn dan toegelaten, zal er een extra factuur opgemaakt worden waarbij het verschil van het teveel aantal testers t.o.v. de verkoopproductprijs gefactureerd zal worden

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met jouw wensen, aan de hand van de door jou doorgestuurde informatie. Het is echter niet mogelijk om een ontworpen flyer/poster menigmaal aan te passen. Als je een ontwerp wil dat 100% voldoet aan jouw wensen, dan zullen er kosten aangerekend worden aan een tarief van 75€/uur btwe. Senitas heeft reeds uitgewerkt marketingmateriaal dat met de persoonlijke gegevens zoals logo, adres, website, mailadres kunnen aangepast worden. Voor meer informatie hieromtrent kan er gemaild worden naar:
annemie@senitas.com

Huur/lease overeenkomst + regels gebruik unit - HydraFacial™

Sinds Augustus 2016 biedt Senitas bv de mogelijkheid om een HydraFacial™ toestel te huren/leasen. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden die in de contracten reeds opgenomen zijn, maar hier nogmaals vermeld worden. Een huur/lease periode kan aangegaan worden voor een periode van 24/36/48 maanden met een afkoop optie bij 36/48 maanden. Het aangaan van een huur/lease contract dient steeds vooraf te gaan van een akkoord van de financiële instelling aangeduid door Senitas bv of zelf gekozen door de klant.

Voorwaarden:

 • Toestel blijft eigendom van Senitas bv
 • Het toestel dient als een goede huisvader gebruikt te worden
 • Gebreken dienen tijdig gemeld te worden.
 • Onderhoud van het toestel is ten laste van de huurder.
 • Opzeg van het contract dient 3 maanden voor einddatum van het contract schriftelijk meegedeeld te worden.
 • Het contract wordt stilzwijgende voor dezelfde periode verlengd tenzij anders afgesproken tussen verhuurder en huurder.
 • Het is verboden het apparaat onder te verhuren.
 • De betaling dient via een automatische incasso te gebeuren.
 • Na 3 maanden niet betaald te hebben vervallen de voorwaarden van het contract en wordt het toestel door Senitas bv opgehaald waarbij de huurder de resterende maanden van het contract als schadevergoeding aan de huurder gefactureerd zullen worden.
 • Een huurovereenkomst is enkel mogelijk na goedkeuring van de leasingmaatschappij Grenke nv waarmee Senitas bv een overeenkomst heeft.
 • Huurtarieven zijn steeds geldig tem het einde van elk lopend jaar.
Spreidingspolitiek

 1. Voor de bescherming van de klanten werkt Senitas bv met een specifieke spreidingspolitiek van haar klanten. Dit om kannibalisme van de verschillende merken tegen te gaan. Wij zijn gefocust op een lange termijn relatie met onze klanten waarbij het beter is dat er per regio 1 goed draaiende klant aanwezig is dan 10 kleintjes. Zo hanteert Senitas bv de regel van 1 schoonheidsspecialiste per 10.000 inwoners. Wij geloven hiermee voldoende ruimte te geven aan al onze klanten om een voldoende groot klantenbestand uit te bouwen.

 1. Senitas bv zal bij elke nieuwe potentiele klant zeer doordacht te werk gaan zodat elke klant zeer tevreden kan zijn en niet moet vrezen voor omzet verlies. Het gaat bij Senitas bv niet om alleen maar omzet te maken maar om een mooie spreiding van haar klanten over de desbetreffende regio’s.

Logistiek

Omruilingen

 1. Wanneer een product niet voldoet aan de wensen biedt Senitas bv de mogelijkheid om het product om te ruilen zonder enige kosten. Een product kan omgeruild worden omwille van verscheidene redenen:

 • Pompsysteem werkt niet
 • Product verpakking is beschadigd door transport
 • Product textuur of hoeveelheid lijkt niet correct te zijn.
 • Andere redenen

 1. Een omruiling zal enkel uitgevoerd worden bij het respecteren van onderstaande regels.

 • Een omruiling van een product kan enkel gebeuren via het officiële omruilformulier dat terug te vinden is op Klantenzone - omruilingen. Elke andere aanvraag zal niet behandeld en aanvaard worden.
 • Een omruiling kan enkel aangevraagd worden binnen 3 maanden na aankoop. Valt jouw product hier buiten? Contacteer ons dan even.
 • Bij het indienen van het omruilformulier verklaar je dat het product werkelijk een probleem vertoont.
 • Bij een defect pompsysteem probeer je eerst de handleiding van “activatie pompsysteem” te volgen. Deze kan je terugvinden in onze klantenzone op onze website.
 • Wanneer we de aanvraag van omruiling ontvangen hebben versturen we het vervang product naar je op met de bijgevoegde factuur en terugzend nota. Hiermee kan je het oude product terugsturen.
 • Bij ontvangst controleren we het product en crediteren we de factuur met de verzendkosten. Blijkt het product onterecht omgeruild te zijn, dan kan de factuur niet gecrediteerd worden maar bezorgen we het oude product terug. Want het kan dan niet meer verkocht worden als nieuw.
Terugname

Indien je wenst om producten te retourneren, geen enkel probleem, dan werken we met de volgende reglementering:

 • Terugname bedragen van meer dan 500€ BTW excl. Vallen niet onder onderstaande voorwaarden maar worden per geval apart besproken en op voorhand gecommuniceerd met de klant.
 • Een omruiling kan enkel aangevraagd worden binnen 3 maanden na aankoop. Valt jouw product hier buiten? Contacteer ons dan even.
 • Toegekende acties of kortingen vervallen op de teruggestuurde producten.
 • Senitas brengt een retourkost van 37€ BTW excl. in rekening per geretourneerd pakket.
 • Senitas bezorgt de klant een terugzend nota dewelke op het pakket bevestigd wordt en draagt zo de transportkosten.
 • Het totale bedrag min retourkost wordt in de vorm van een tegoedbon vergoed die na 3 maanden vervalt.
 • Indien het retourbedrag gecrediteerd wordt i.p.v. een tegoedbon, dan wordt 10% van het retourbedrag ingehouden.
Boekhouding

 1. Facturen worden steeds opgemaakt bij het verzenden van producten. Het is niet mogelijk om een factuur op een vroeger of later tijdstip te laten opmaken. Dit om fouten te vermijden.

 1. Wanneer een BTW nummer niet correct lijkt te zijn op een factuur of wanneer je een BTW nummer wil wijzigen dan kan dit enkel in hetzelfde kwartaal. Wanneer een kwartaal afgesloten is, is geen enkele wijziging meer mogelijk. Dit door de btw-aangiften die dan reeds gebeurd zijn.

 1. Wanneer je als starter nog geen BTW nummer hebt, is het mogelijk om eenmalig een bestelling te plaatsen van test producten. Bij een volgende bestelling zal de eindklantprijs van een product aangerekend worden. Het is niet mogelijk om producten bestellen aan inkoopprijs wanneer men geen btw-nummer heeft.

 1. Korting voor Contant berekening: Bv: U krijgt een factuur voor 100€ zonder btw met 1% korting voor contant als de klant betaalt binnen de 8 dagen. Het totaal van deze factuur is dan 119.79€.

 • Het btw-bedrag op deze factuur is 19.79€
 • De maatstaf van heffing (netto) is 99€
 • De btw wordt als volgt berekend: 100€ - 1% is 99€ (99€ wordt de nieuwe maatstaf van heffing). Op 99€ wordt 21% BTW gerekend of 19.79€. De som van de twee is 119.79€ Met andere woorden. Omdat Senitas bv een korting voor contant op de factuur toekent, met de klant maar BTW betalen op 99€ (of de klant binnen de 8 dagen betaalt of niet)

 1. Wanneer een bestelling niet correct is gefactureerd, heeft u als klant de mogelijkheid om het verschil bij de volgende factuur af te trekken, een credit nota te vragen waarbij u het bedrag van deze nota aftrekt van de volgende factuur of een credit nota te vragen waarbij Senitas bv een terugbetaling zal uitvoeren. Deze keuze wordt aan de klant gegeven.

 1. Facturen wordt steeds met de post en per mail verstuurd. Enkel natuurlijk wanneer een mailadres opgegeven is geweest.

 1. Wanneer u beschikt over meerdere filialen zullen de facturen steeds naar het hoofdkantoor toegestuurd worden tenzij anders aangegeven.

Bestellingen & leveringen

 1. Bestellingen kunnen op verschillende manieren doorgegeven worden.

 • Online via onze webshop op onze KLANTENZONE. Deze bestellingen genieten steeds een voorkeur op alle andere bestellingen. Belangrijk om te weten is dat er geen betaling dient te gebeuren na het bestellen online. De betaling dient pas te gebeuren na het ontvangen van de originele factuur bij levering.
 • Via mail. Belangrijk is om duidelijk te omschrijven de productnaam en de hoeveelheden.
 • Via telefoon. Deze vorm van bestellen juichen wij niet toe. Wanneer er fouten gebeuren zullen alle kosten van transport de verantwoordelijkheid van de klant zijn.

 1. Ophalingen door Post Nl worden steeds uitgevoerd op maandag, woensdag en donderdag. Alle bestellingen worden steeds zorgvuldig en grondig verpakt zodat er geen beschadigingen aan de producten kunnen komen. Wanneer een product beschadigd is door het transport gelieve ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen via het omruilformulier dat u terug kan vinden op onze website. Vrijdag is het logistieke filiaal niet open. Gelieve de bestellingen dus tijdig door te geven. Op donderdag om 14u wordt de laatste ophaling van de bestellingen gedaan. Alles wat na dit tijdstip nog binnen komt zal de maandag daarop pas behandeld worden.

 1. De klant heeft niet het recht om een schadevergoeding te eisen van Senitas bv wanneer een product niet voorradig is of later dan verwacht geleverd wordt. Senitas bv behoudt zich het recht om binnen een aanvaardbare termijn de producten te leveren zonder enige afdwingbare schadevergoeding.

Sluitingsdagen

 1. Het logistieke filiaal te Aalter is alle dagen open van 10u – 17u en gesloten op vrijdag. Hier kan u terecht met al uw vragen betreffende bestellingen, leveringen. Isabelle zal je zeker te woord staan.

 1. Het administratieve filiaal te Zonhoven is alle dagen telefonisch bereikbaar van 09:30u tem 17u. Hier kan u terecht met al uw vragen betreffende verkoop, events, ondersteuning, marketing, productkennis, boekhouding, loyaliteitsprogramma’s, … Annemie, Tim en Maarten zullen je zeker te woord staan.

 1. Beide filialen zijn steeds bereikbaar op volgend telefoonnummer: +32 9 258 06 03.

Ondersteuning

Beauté Pacifique Scanevent

Om de verkoop van Beauté Pacifique producten in jullie zaak te ondersteunen bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van het Beauté Pacifique Scanevent. Op dit event zal een medewerker van Senitas 6 uur lang aanwezig zijn met een echografische huidscanner om de huid van jouw klant te scannen en op basis van deze scan producten voor te adviseren om de omzet te verhogen.

Algemene voorwaarden:

 • Kostprijs van het scanevent bedraagt 125€ (2 gratis als Gold Member & 4 gratis als Diamond Member) met een minimum van 11 klanten. Bij een minder aantal klanten wordt er een kostprijs gerekend aan 25€ per klant.
 • Het scanevent zal steeds plaatsvinden tussen 12-18u met een pauze van 30 minuten. Andere uren zijn steeds in samenspraak met de uitvoerder van het scanevent.
 • Er wordt steeds 30 minuten voor elke klant voorzien om de kwaliteit van de scan, uitleg en verkoop te garanderen.
 • Extra uren veroorzaakt wegens het laattijdig arriveren van klanten, het teveel inplannen van klanten of eender welke oorzaak buiten de scandame om worden aangerekend aan 50€/uur.
 • Acties voorzien door Senitas bv worden enkel bij de verkopen van die dag gratis aangeboden.
 • Er wordt verwacht steeds voldoende voorraad ter beschikking te stellen van de scandame. De scandame zal in geen enkel geval een eigen voorraad meenemen.

 • Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.
Loyaliteitsprogramma's

Om de loyaliteit van de klant te belonen geeft Senitas bv kortingen en bonussen aan haar klanten.

KvC (Korting voor Contant)

bij het betalen van de factuur binnen 8 dagen ontvang je een extra korting op je factuur.

 • 1% korting bij betaling binnen 8 dagen
 • 2% korting bij activatie van een automatisch incasso
 • !! Belangrijk: het geld moet binnen de 8 dagen op de rekening van Senitas bv staan. Bij het laattijdig ontvangen van het geld valt de korting weg. Hou daarom rekening met feestdagen, weekends, andere bank dan Senitas bv. Deze kunnen voor vertraging zorgen.

Bonusomzet

Als klant van Senitas ontvangt men een bonusomzet korting. Deze korting bouwt men gedurende het jaar op dankzij de bestellingen die men plaatst vanaf 1 januari tot en met 31 december. Men zal deze korting pas vermeld zien staan op de factuur vanaf het moment dat men in de eerste kortingsschijf beland. Vanaf dan ziet men ook op de facturen hoeveel omzet men nog dient te behalen voordat men in een volgende schijf terecht komt. De bonusomzet geldt enkel voor de aankopen van cabine en/of verkoopproducten. (Niet geldig voor toestellen, onderdelen of promotiematerialen) Voor de verschillende omzetschijven kan men terecht op www.senitas.com/bonusomzet.

Gold/Diamond Membership

als Beauté Pacifique klant kan men gekwalificeerd worden om een Gold of Diamond Membership te worden. Door het behalen van bepaalde kwartaaltargets krijgt men extra korting bovenop alle andere kortingen. Gold Membership geeft recht op 2.5% korting Diamond Membership geeft recht op 3.5% korting

Voorwaarden:

 • Men wordt gekwalificeerd door het behalen van 2 opeenvolgende kwartaaltargets
 • Men ondertekent een overeenkomst voor een periode van 1 jaar
 • Elk jaar dient een nieuwe overeenkomst getekend te worden met nieuwe kwartaaltargets.
 • De kwartaaltargets worden jaarlijks elke 1ste januari geïndexeerd.
 • Bij het niet behalen van 2 opeenvolgende kwartaaltargets verliest men het membership voor een periode van 1 jaar.
 • Elke nieuw kwartaal kan er gestart worden met het membership.
 • Promotiematerialen worden niet mee gerekend in de kwartaaltargets.

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met maarten@senitas.com

HydraFacial™ herstellingen
 1. Alle HydraFacial toestellen geleverd door Senitas bv genieten een fabrieksgarantie van 1 jaar. Wanneer het toestel minder dan 1 jaar oud is en er zijn complicaties bij het gebruik tijdens een behandeling dan dien je contact op te nemen met tim@senitas.com. (Zet in de mail een duidelijke omschrijving van de gebreken alsook enkele foto’s)
 1. Wanneer het toestel meer dan 1 jaar oud is, kan er beroep worden gedaan op de technieker die Senitas bv heeft geselecteerd als gecertificeerd onderhoudstechnieker. Er zijn verschillende mogelijkheden om het toestel te laten herstellen:
 • De technieker komt naar de klant ter plaatse. Deze rekent de reistijden (heen en terug) en de hersteltijd aan 65€/ uur btwe. + een kilometer vergoeding aan 0.19€/kilometer. Hier bovenop komen dan nog de kosten van alle te vervangen onderdelen. De technieker zal steeds een voor akkoord vragen aan de klant van de geraamde kosten.
 • De klant stuurt het toestel naar de technieker op en de technieker stuurt het toestel terug naar de klant. De klant zal beide transportkosten voor zijn rekening moeten nemen. De technieker rekent dan enkel de hersteltijd aan 65€/uur btwe en de kosten van de te vervangen onderdelen. De technieker zal steeds de klant contacteren met een raming van de kosten.
 • De klant brengt het toestel zelf naar de technieker en laat het ofwel terugsturen door de technieker of gaat het zelf bij de technieker weer ophalen. De technieker rekent enkel de hersteltijd aan 65€/uur btwe en de kosten van de te vervangen onderdelen. De technieker zal steeds de klant contacteren met een raming van de kosten.
 1. Senitas bv kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de te betalen transport en herstelkosten. Binnen de wettelijke garantietermijn van 1 jaar zal Senitas bv zijn verantwoordelijkheden op zich nemen wanneer vastgesteld is dat het toestel door normaal gebruik stuk is gegaan. Bij het vaststellen van onregelmatigheden in het gebruik van het toestel zullen de kosten op de klant verhaald worden aan de gangbare tarieven.
Ondersteunende events

Om de verkoop van producten en behandelingen te stimuleren biedt Senitas bv de mogelijkheid aan om gebruik te maken van ondersteunende events zoals een Beauté Pacifique Scanevent en een HydraFacial™ rode loper event. Beide events zijn betalend maar worden onder sommige omstandigheden gratis aangeboden. Vraag achter de voorwaarden. Betreffende deze ondersteunende events zijn er enkele verwachtingen van de klant naar Senitas toe en van Senitas naar de klant toe.

Verwachtingen van Senitas bv naar de klant toe:

 • Tijdig doorgeven van de datum van het event zodat een tijdige planning uitgevoerd kan worden.
 • Voldoende reclame voeren via alle mogelijke kanalen. Bijv: Facebook, Twitter, mailings, ….
 • Actie uitwerken voor de dag van het event zelf. Dit om klanten aan te trekken, te belonen en aan te zetten tot kopen.
 • Voldoende klanten uitnodigen. Er wordt een minimum verwacht van 12 klanten zowel bestaande als nieuwe.
 • Zorgen voor een hapje en een drankje

Verwachtingen van de klant naar Senitas bv toe:

 • Tijdige aanwezigheid van een gekwalificeerde Senitas medewerker met kennis van zaken.
 • Aanwezigheid van goed werkend materiaal.
 • Promotie materiaal aanwezig. Bijv: banners, folders, displays, …
 • Actie voorzien door Senitas. Bijv: Beauté Pacifique Scanevent: bij aankoop van …€ krijg je een product gratis
 • Bij een HydraFacial™ rode loper event zal Senitas bv alle producten voor de behandelingen voorzien.
 • Voorzien in marketingmateriaal om te gebruiken op alle mogelijke sociale media kanalen.
Klachten

Heb je enige klachten over eender welk onderwerp, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via ons contactformulier op www.senitas.com/contact.

Het is ook mogelijk om een mail te sturen naar info@senitas.com of ons telefonisch te bereiken op +32 9 258 06 03. Alle klachten worden met de grootste zorg en binnen een aanvaardbare tijdspanne behandeld. Er zal altijd voor een passende oplossing gezorgd worden zodat u als klant tevreden kan zijn.

Senitas Academy

Opleidingen

Senitas bv biedt verschillende opleidingen aan zodat zijn klanten zich sterk kunnen positioneren in de markt. Hiervoor kan er inschreven worden als Senitas klant op www.senitas.com/opleidingen.

Voorwaarden:

 • Inschrijven kan enkel via onze website www.senitas.com/opleidingen
 • Voor elke opleiding zal inschrijvingsgeld aangerekend worden om no-shows te vermijden. Voor sommige opleidingen zal het inschrijvingsgeld gecrediteerd worden bij een volgende bestelling.
 • Elke opleiding heeft zijn specifieke voorwaarden:
  • Startcursus Beauté Pacifique: vinden plaats op vaste locaties bepaald door Senitas bv en zijn gratis.
  • Startcursus HydraFacial™: vinden plaats bij de klant ter plaatse. Worden gratis aangeboden bij de aankoop van een nieuw toestel. Alle andere zijn betalend. Voor prijzen kan je terecht op onze website
  • Specialisatiecursus: vinden plaats op vaste locaties bepaald door Senitas bv en eenmaal per jaar. Deze cursus is betalend en wordt niet gecrediteerd. Voor prijzen zie website. Je kan genieten van een Early Bird kortingssysteem.
  • Senitas Academy: vinden plaats op vaste locaties bepaald door Senitas bv en zijn gratis. Deze opleidingen gaan 2x per jaar door. In het voorjaar en najaar.
 • Je inschrijving is pas officieel na het betalen van het inschrijvingsgeld. Bij niet betalen van het bedrag zal je de toegang tot de opleiding geweigerd worden.
 • Annuleringsvoorwaarden: Annuleert men tot 1 maand voor de cursus, dan krijgt men 100% van het inschrijvingsgeld terug via een creditnota. Vanaf 1 maand tot 1 week voor de cursus krijgt men 50% van het inschrijvingsgeld terug. Van 1 week voor de cursus tot de dag zelf, of bij niet opdagen, wordt er niets terugbetaald.
BOEK EEN DEMO

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

gdpr-image
Deze website maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken stem je in met onze Gegevens Beleid.
Lees meer